4b.krestanka.cz

UČIVO PRO NEPŘÍTOMNÉ ŽÁKY


29.9.
Čj - PS 7/v, z
M - PS 6/9, 7/10,11
VL - opakování krajů, PS str. 4/mapa (v mapě dopsané kraje a jejich hlavní města)

30.9.
Čj - uč. 7/3,4,5,6
Čtení - čítanka str. 13
M - uč. 6/15, 6/16 (první dva sloupečky)
Př - PS str.6/rámeček dole

1.10.
Opakování v Čj a M 
M - PS 5/14
VL - PS str. 5; 4/1 a na str. 4/zápis nahoře do oranžové tabulky:
ČR - 14 krajů
krajské město, kde sídlí krajský úřad
v čele kraje je hejtman
hlavní město - Praha

2.10.
Čj - PS 7/9, 8/10
M - PS 7/12,13
AJ - uč. str. 62 

5.10.
ČJ - PS 8/11,12; 9/1
M - PS 8/15,16
Př - uč. str. 8, str. 9/1; PS 5/1,2

AJ (zadání od paní učitelky Plešingrové)
dneska jsme se naučili počítat ústně mezi desítkami, to znamená např. 21 - 29 (twenty-one až twenty-nine) je to stejné jako v češtině: třicet jedna = thirty-one. Nechte doma děti klidně napočítat nahlas až do 100, ať si to zažijí. Nebo aspoň od 20 do 30 a pak se ptejte, jak se řekne... 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99? (thirty-three, forty-four, fifty-five, sixty-six, seventy-seven, eighty-eight, ninety-nine)
S dětmi ve škole jsme zvlášť trénovali znovu výslovnost thirty a three. První hláska není ani české t, ani f, ani s, ale vyslovuje se se špičkou jazyka mezi zuby: https://youtu.be/b4Aj3k65HSo Děti můžou trénovat před zrcadlem.
Taky jsme si pouštěli písničku o nakupování ze str. 62 (mp3 v příloze).
Nejdřív jsme si popsali, co vidíme na obrázku v obchodě - co už umí říct. 
Pojmenovali jsme bankovku 100 € = a hundred euros (výslovnost si pusťte v online slovníku: https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/euro)
Potom jsme si písničku pustili a přeložili první sloku. Do sešitu si děti psaly:
buy = koupit
How much? = Kolik?
V písničce se zpívá: Mám 100 euro a jdu do obchodu. Koupím si ______. Kolik mám teď? 
V první sloce se zpívá "I buy a purple jacket." = "Koupím si fialovou bundu." 
Takže dítě se podívá na obrázek a odpoví na otázku "How much is a purple jacket?" (Kolik stojí...?)
Na obrázku je cedulka 55  , takže děti odpoví "fifty-five euros". 
Potom počítáme: 100  - 55 € = 45 € 
A odpovíme na otázku ("Now, how much have I got?" = Kolik mám teď?) (45 ) "Forty-five euros."
Děti si tedy procvičují čísla od 1 do 100. Měly by počítat a odpovídat nahlas.
Pro překlad písničky klidně používejte slovník, ale myslím, že děti budou rozumět (dál je tam CD, knížka a nová taška a gorila na hraní). Vždycky se podívají na cedulku, aby našly cenu a mohly spočítat, kolik nám po nákupu zbyde peněz, když na začátku každého nákupu máme 100 euro.

6. 10.
M - uč. 6/15 (3. a 4. sloupec) 6/16 (3 sloupečky); PS 8/17
Čj - PS 9/2,3; 10/4, 5
VL - opakování krajů, test
Čtení - str. 14, 15, 16

7. 10. 
Čj - uč. 7/5,6; PS 10/6
M - uč. 7/20; PS 19/18
Př - uč. 9/2,3; PS 5/3

AJ
 Dnes jsme trénovali poslech a zápis čísel 20-100 (jeden čísla říká, druhý je zapisuje číslicemi). 
(Pro Leničku a Káju čísla 10-20)
Po víkendu si na čísla napíšeme testík
  • žáci by měli umět zapsat číslicí číslo, které slyší (10, 20, 30, ... 100) (Lenka s Kájou 10-20)
  • spojit číslo s jeho napsaným názvem (např. 20 spojit se slovem "twenty")
  • umět přečíst řadu čísel nahlas a správně je vyslovovat
Začali jsme nová slovíčka - hudební nástroje (učebnice na str. 4) 
Předváděli jsme hru na různé hudební nástroje a učili se je anglicky vyslovovat. 
klavír = a piano
trubka = a trumpet 
housle = a violin 
buben = a drum
kytara = a guitar  

8. 10. 
Čj - opakování + test
M - opakování + test
Vl - uč. str 9
Čtení - "školení" pro použivání MS Teams

9. 10. 
Čj - uč. 7/7; PS 11/7,8
M - uč. 7/22; PS 9/20

12. 10.
Čj - uč. 8/8,9,10; PS 11/9
M - uč. 7/23(oprava); PS část cv. 9/21
Př - uč. 10/1,2; PS 6/1

13. 10.
M - PS 9/21 (dodělat); 9/22,23
ČJ - PS 12/10
Vl - uč. str. 9,10
 
Do pátku, prosím vyplňte zadaná cvičení v pracovních sešitech (pracovních listech), přihlaste se do Teams a vyzkoušejte si práci ve zkušebním týmu.
V pondělí bychom se potom spojili online - v devět hodin na Čj a v deset hodin na M. 
Sledujte také aktuální informace v Teams i na webu školy.

M - uč. str. 8, PS 10/25,25,26
ČJ - uč. str. 9, PS 12/12; 13/1,2
Př - uč. str. 10,11, PS str. 6 


 
Copyright © 2021 4b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.