4b.krestanka.cz

Aktuální informace


Vážení rodiče,

připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se z nějakého důvodu nemohou zúčastnit online hodiny, je nezbytné, abyste je písemně omluvili (emailem, What´sApp nebo přes Messenger). Jejich povinností také je plnit v termínu úkoly zadané prostřednictvím Teams. Od 14. 10. zůstávají žáci doma. Výuka bude probíhat distanční formou prostřednictvím Microsoft Teams.
Do pátku, prosím vyplňte zadaná cvičení v pracovních sešitech (pracovních listech), přihlaste se do Teams a vyzkoušejte si práci ve zkušebním týmu.
V pondělí bychom se potom spojili online - v devět hodin na Čj a v deset hodin na M. 
Sledujte také aktuální informace v Teams i na webu školy.


Rodiče smějí do školy vstoupit pouze po předchozí domluvě s vyučujícím. Musí dbát daných hygienických opatření - použit dezinfekci a mít zakrytá ústa a nos rouškou.

Po dobu trvání nouzového stavu nebude možné realizování volnočasových aktivit prostřednictvím zájmových kroužků. Omezena bude také výuka hudební výchovy, která musí probíhat beze zpěvu. 
Copyright © 2021 4b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.