4b.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Školní jídelna

26. a 27. 10. 2020 bude školní jídelna mimo provoz z důvodu malování kuchyně.
Děkujeme za pochopení.
pátek 25. 9. 2020

Poděkování

Děkujeme panu Martinu Palánovi (Služby v lesnictví, Vyskytná nad Jihlavou), který opět věnoval sponzorský dar naší škole. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s potřebami školy. 
čtvrtek 24. 9. 2020

Ředitelské volno

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula vyzval ředitele škol, aby na pátek vyhlásili ředitelské volno. Spolu s pondělním státním svátkem by mohl prodloužený víkend zpomalit šíření koronaviru.
Na základě této výzvy a doporučení pana radního Daniela Škarky vyhlašuje ředitelka školy na pátek 25. září 2020 ředitelské volno.
úterý 22. 9. 2020

První měsíc ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,
jsme první měsíc ve škole a podmínky pro výuku s COVID-19 řešíme a měníme každý týden. Neustálé umývání rukou, následná dezinfekce, nošení roušky, umývání lavic, počítačů atd. se staly součástí výuky. Po celou dobu jsou žáci velmi disciplinovaní a tolerantní. Velmi je chválím, jak se k sobě navzájem a k pedagogům chovají. Děkuji všem žákům a rodičům za veškerou pomoc a podporu, kterou pedagogům vyjadřujete.
Připravujeme pro všechny žáky společný způsob distanční výuky, který bychom využívali, pokud by znovu taková situace nastala. Každému žákovi bude v nejbližší době vytvořena školní e-mailová adresa, kterou bude používat pro komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Microsoft Teams. Máme nadstandardní technické vybavení, přestože jsme žádnou finanční pomoc od MŠMT, na rozdíl od státních škol, nedostali.
Příspěvek škole od rodičů, který právě žáci nosí třídním učitelům, bude zcela využitý na dezinfekční prostředky, ale zdaleka to nebude stačit. Situace se nevyvíjí příznivě, ale jsme s vámi a společně to zvládneme.
Hodně zdraví a optimismu přeje Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.   
neděle 20. 9. 2020

Školní družina a klub

Povinnost nošení roušek platí i pro všechny žáky navštěvující školní družinu a školní klub.
pátek 18. 9. 2020

Nošení roušek

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od pátku 18. září 2020 povinné nošení ochrany nosu a úst ve třídách 2. stupně.
Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného počtu roušek na každý školní den.
Děkujeme.
čtvrtek 17. 9. 2020

Mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, v případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

středa 9. 9. 2020

Poděkování - sponzorský dar

Děkujeme panu Karlu Kiesslingovi a firmě KIZASTAV za sponzorský dar škole. Velmi si vážíme ocenění naší práce a přátelské atmosféry školy.

Nová telefonní čísla

Sborovna 1. stupně - 704 616 051
Sborovna 2. stupně - 704 616 050

Provoz školy od 1. září 2020

Žáci nejsou povinni ve škole používat ochranu úst a nosu. Doporučujeme, aby každý žák měl při výuce pro případ potřeby k dispozici alespoň 2 roušky (uložené v igelitovém sáčku v aktovce).
Vstup rodičům a dalším osobám do budovy školy je možný pouze na základě předchozí domluvy s vyučujícími nebo vedením školy, a to s rouškou. Výjimečně je povolen vstup bez domluvy 1. září zákonným zástupcům žáků 1. ročníku.
Škola bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor. O aktuální situaci Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.
pátek 28. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně Vás ve školním roce 2020/2021 zdravíme a děkujeme za to, že jsme společně zvládli velmi náročné období 2. pololetí loňského školního roku.
Na základě zvýšených hygienických požadavků vycházejících z Manuálu k provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid -19 a dle aktuální epidemiologické situace v ČR Vám budeme předávat aktuální informace k chodu školy, a to prostřednictvím webových stránek školy.
Prosíme všechny rodiče i žáky 2. stupně o aktualizaci Vašich e-mailových adres (prostřednictvím třídních učitelek/učitelů), o pravidelnou kontrolu e-mailových schránek a aplikace Bakaláři (nově příchozím žákům budou přihlašovací údaje předány třídní učitelkou/učitelem).
V přiložené příloze jsme pro Vás připravili nejdůležitější informace k provozu školy (po rozkliknutí nadpisu).
čtvrtek 27. 8. 2020

Stravování ve školním roce 2020/21

Důležité informace pro zákonné zástupce:
  • stravování bude poskytováno v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí SOŠ sociální u MB Jihlava
  • stravování pro přihlášené žáky naší školy začíná 2. 9. 2020
  • připomínáme, že byla navýšena cena obědů z důvodu zdražení potravin (viz níže)
  • při úhradě plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte
 
Informace pro zákonné zástupce:
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let    26,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let   28,- Kč                         Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let           30,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

čtvrtek 20. 8. 2020

Dar Biskupství brněnského na rekonstrukci třídy

Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci,
v minulém dopise jste si na stránkách školy mohli přečíst, že začíná rekonstrukce jedné ze tříd. Usilujeme o prohloubení výuky pomocí digitální technologie. Na tuto třídu byl škole poskytnutý dar ve výši 100 000 Kč od našeho zřizovatele Biskupství brněnského.
Rekonstrukce již začala a těšíme se na výsledek, který zřizovateli pošleme na fotografiích. Jménem všech žáků a pedagogů KZŠ Jihlava děkujeme, vážíme si finančního daru, který přispěje na rozvoj našich schopností.
S úctou přijímá Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
čtvrtek 28. 5. 2020

Platby do konce školního roku

Vážení rodiče,
velmi si vážím Vaší spolupráce a aktivity našich žáků, kteří pracují na svých úkolech. Informuji Vás o rozhodnutí, které se týká finančních prostředků do konce školního roku. V současné době je Váš domácí příjem důležitější, než příjem školy, ta vydrží a počká ☺.
 

  1. Od března do konce školního roku nebudeme vybírat poplatek za školní družinu a školní klub, i kdyby se děti do školy vrátily! Pokud někdo již zaplatil, dostane peníze zpět, a to v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
  2. Dětem, které navštěvovaly plavecký výcvik, bude vrácena poměrná část, pokud neproběhne několik lekcí ještě do konce školního roku. Finanční prostředky vrátí vyučující po návratu do školy.
  3. Dětem, které měly jet na turistický kurz, bude vrácena celá úhrada. Finanční prostředky vrátí paní zástupkyně Mgr. Šárka Skasko v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
  4. Na konci školního roku nebudeme vybírat finanční prostředky za doplňkový výukový materiál -  tuto částku spojíme s rodičovským příspěvkem, který vybíráme na začátku školního roku.
  5. Celková výše tohoto poplatku bude 2 000 Kč na celý školní rok, kde budou zahrnuty všechny platby dohromady. Již nebudete platit zvlášť za doplňkový výukový materiál a zvlášť za rodičovský příspěvek.
  6. Platit můžete od 1. září do 15. prosince 2020. Vaše možnosti splatnosti jsou a) 1x 2 000 Kč; b) 2x 1 000 Kč; c) 4 x 500 Kč; individuální domluva je možná. 

                                                          Pevné zdraví přeje Mgr. Šárka Glösslová
pondělí 30. 3. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2020 4b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.